Dřevovýroba na Bílé

 

registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009349

období realizace: 1. července 2018 - 30.června 2020

Realizací projektu Dřevovýroba na Bílé vznikne nový provoz dřevovýroby, který vytvoří ve své struktuře 4 nová pracovní místa pro zaměstnance z cílové skupiny osob dlouhodobě nezaměstnaných na postupně udržitelné podnikatelské aktivitě výrobě nízkoenergetických domků, výrobě venkovních dřevěných saun a nabídky řezání dřeva na katrové pile. Partnerem projektu bez finančního příspěvku je nezisková organizace Porta Ranger.

 

Klíčové aktvity

1. Oslovování a zapojování osob z CS

Tato aktivita proběhne v začátku realizace projektu a pak následně vždy, pokud bude některé z pracovních míst určených pro cílovou skupinu uvolněno. Osoby z CS jsou oslovovány a vybírány v otevřeném transparentním procesu.

 

2. Vytvoření a udržení pracovních míst pro zaměstnance z CS

V rámci této klíčové aktivity budou vytvořena 4 pracovní místa integračního charakteru pro osoby z CS v pracovních pozicích dělník ve výrobě, obsluha pily a operátora (ve zkráceném úvazku).

 

3. Rozvoj zaměstnanců z CS

Vzdělávání pro rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců z CS, pro získávání či znovuobnovení pracovních návyků. Realiozátor respektuje kumulovaná sociální znevýhodnění svých zaměstnanců z CS a snaží se jim napomáhat s jejich odstraňováním.

 

4. Marketing

Marketingové cíle na dobu dvou let: udržitelná cenová strategie, vytvoření portfolia zákazníků, kteří mohou zajistit vícenásobný odběr, udržení dobrého jména podniku.

 

5. Provozování sociálního podniku

Tato aktivita naplňuje hlavní cíl - přípravu a následně samotnou podnikatelskou činnost v oblasti výrobu produktů ze dřeva a zpracování dřeva. .

 

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit 4 nová praocvní místa pro zaměstnance z CS, dosáhnout kvalitativní změny v jejich životě, zapojit se do střednědobého plánování sociálních služeb Frýdlantska, pořádat skupinové vzdělávací akce pro zaměstnance z CS, nastavit principy sociálního podnikání do všech činností a procesů v podniku.

 

Kontakty

Zařazení Jméno a příjmení Kontakt
příprava podniku Bc. Jana Juřenová MSc. 603 523 876
projekt@projektove-poradenstvi.cz
   
     

 


Kontakt

Aperkom z. ú.


Jezdecká 1861/17
Bruntál
79201

Kancelář:
Náměstí míru 4
Bruntál
79201

Pracoviště Vrbno:
Náměstí sv. Michala 12
793 26 Vrbno pod Pradědem


+420603523876
+420732132746