Podpora a zaměstnání

 
 
registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009119
 
období realizace: 1. října 2018 - 30. září 2020
 

Projekt Podpora a zaměstnání si klade za hlavní cíl zvýšit šance na zaměstnání u 25 osob z CS z mikroregionů Vrbenska a Albrechticka (součásti okresu Bruntál) zapojených do projektu a pro 80% z nich zajistit konkrétní pracovní uplatnění na volném trhu práce. Žadatel bude klienty intenzivně podporovat při jejich samotné aktivizaci, při získání zaměstnání i v době po získání zaměstnání s cílem udržet si pracovní místo dlouhodobě. Cílovou skupinou jsou osoby s nízkou úrovní kvalifikace s kumulací sociálních znevýhodnění.

 

Klíčové aktivity

1. Výběr a zapojení osob z CS do projektu
Aktivita bude probíhat v prvním a dvanáctém měsíci realizace projektu. Zahrnuje oslovení a zapojení cílové skupiny, které bude probíhat především formou spolupráce s pracovišti úřadu práce ve Vrbně pod Pradědem a ve Městě Albrechticích.
 
2. Poradenství
Aktivita je tvořena vzájemně na sebe navazujícími částmi počínajícími zahájením spolupráce s daným klientem projektu, intenzivní přípravou na možné získání pracovního místa, individuální podporou v pracovním místě po jeho získání, poradenstvím a podporou klientům projektu, kteří pracovní místo nezískají.
 
3. Motivační kurz
Aktivita bude realizována dvakrát v průběhu realizace projektu. Motivační kurz zahrnuje témata jakými jsou např. uspokojování životních potřeb, potenciál vlastních kompetencí, vlastní iniciativa a osobní aktivizace, připravenost na změnu, dovednosti v trhu práce.
 
4. Kurz komunikace
Aktivita bude realizována dvakrát v průběhu realizace projektu. Komunikační kurz je zaměřen na trénink efektivní formy komunikace a zvýšení sebejistoty klienta projektu při řešení různých situací související s rpací a trhem práce.
 
5. Umístění klientů projektu v pracovních místech
V pracovních místech by mělo být umístěno 80% klientů projektu, tedy 20 osob. Všichni klienti budou na možnost pracovního uplatnění od počátku velmi intenzivně a aktivně připravováni, budou cíleně naváděni k co největší vlastní aktivizaci a motivaci, které jim mohou napomoci uspět na trhu práce. Realizátor v této aktivitě využije možnosti poskytovat mzdové příspěvky pro zaměstnavatele, kteří umožní zaměstnání klientům projektu. Cílová skupina projektu je velmi těžká, její vlastní uplatnění bez pomoci nemá prakticky žádné relevantní šance.
 
 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je umístit 80% klientů projektu, tedy 20 osob, na volném trhu práce v nových či uvolněných pracovních místech tak, že 10 osob bude umístěno do 31. 1. 2019, zbývajících 10 osob do 31. 12. 2019. Cílem je také zvýšení zaměstnatelnosti klientů projektu, odstraňování jejich specifik a problémů, slaďování pracovního a mimopracovního života pro udržení si pracovního místa.

 

Kontakt

Zařazení Jméno a příjmení Kontakt
poradce Veronika Turská 736 287 087
poradna@projektove-poradenstvi.cz
veronika.turska@projektove-poradenstvi.cz

 

 


Kontakt

Aperkom z. ú.


Jezdecká 1861/17
Bruntál
79201

Kancelář:
Náměstí míru 4
Bruntál
79201

Pracoviště Vrbno:
Náměstí sv. Michala 12
793 26 Vrbno pod Pradědem


+420603523876
+420732132746